Tuesday, January 19, 2010

MASALAH ASAS EKONOMI

TERDAPAT EMPAT MASALAH ASAS EKONOMI:

1) APA YANG HENDAK DIKELUARKAN
-
penentuan jenis barang yang akan dikeluarkan
-mengikut mekanisme harga/permintaan dalam pasaran

2) BERAPA YANG HENDAK DIKELUARKAN
-
penentuan kuantiti barangan yang akan dikeluarkan
-mengikut mekanisme harga /permintaan dalam pasaran

3) BAGAIMANA HENDAK DIKELUARKAN
-
penentuan cara pengeluaran barang
-cara yang paling cekap
sama ada intensif buruh atau intensif modal
-supaya mendapatkan untung maksimum dan meminumkan kos

4) UNTUK SIAPA DIKELUARKAN
-
penentuan corak agihan barang
-mengikut corak agihan pendapatan /kuasa beli pengguna

CONTOH SOALAN:

MASALAH ASAS EKONOMI

No comments: