LATIHAN PENGUKUHANTOPIK 3 : ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA

TOPIK
HURAIAN
ISI RUMAH
Berikan definisi isi rumah
( 2m)

 •  
PERANAN ISI RUMAH
Huraikan 2 peranan isi rumah (4m)
 • 1)


 • 2)


OBJEKTIF ISI RUMAH
Apakah objektif isi rumah? (1m)
 •  
KONSEP PERMINTAAN
 • Apakah maksud permintaan (2m)

 •  

 • Berikan hukum permintaan(1m)
 •  
 •  
 • Bina keluk permintaan individu berdasarkan jadual permintaan individu
      (4M)  

HARGA
KUANTITI


 • Terangkan tiga rumusan berdasarkan keluk permintaan (3m)
 •  
 •  
 •  


PENENTU PERMINTAAN

1993
3b)  Nyatakan dan terangkan mana-mana lima faktor yang mempengaruhi permintaan (10m)

1997
3 b)  Permintaan sesuatu barangan di pasaran  hanya ditentukan oleh harga barangan itu sendiri.
         Bincangkan (13m)

1999

Tahun
Jumlah (unit)
1996
1997
1998
44 105
32 980
26 599
1 b) Berdasarkan jadual di atas,jualan kereta persendirian dari tahun 1996 hingga tahun 1998  telah
        merosot. TerangkaN faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perubahan tersebut  (10m)

2003

Pembinaan pangsapuri di kawasan lereng bukit terus dijalankan dan bertambah dari semasa ke semasa kerana cita rasa pembeli untuk memiliki rumah sedemikian semakin meningkat dengan ketara
2b) Selain daripada faktor di atas,terangkan faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan permintaan
      terhadap rumah tersebut (10m)

FAKTOR
HURAIAN
HARGA BARANG ITU


HARGA BARANG LAIN
-Barang
 pengganti
- Barang
  penggenap


PENDAPATAN INDIVIDUCITA RASAJANGKAAN HARGA PADA MASA DEPANMUSIMDASAR KERAJAAN


PERBEZAAN ANTARA PERUBAHAN DALAM KUANTITI YANG DIMINTA DENGAN PERUBAHAN PERMINTAAN

PERUBAHAN DALM KUANTITI YANG DIMINTA
PERUBAHAN PERMINTAAN


 •   •   •   •   •  

 •   •   •   •   •  


KONSEP KEANJALAN PERMINTAAN

MAKSUD KEANJALAN PERMINTAAN
 •  


FORMULA
 •  
JENIS-JENIS KEANJALAN PERMINTAAN

PERMINTAAN ANJAL
PERMINTAAN TAK ANJAL
PERMINTAAN ANJAL SATU (UNITI)
 •  
 •  
 •  
 •  

CARA PENGIRAAN
BELANJAWAN PERIBADI

MAKSUD
 •  


JENIS PERBELANJAAN
 •  

 •  

 •  


KEPENTINGAN BELANJAWAN PERIBADI
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

LANGKAH MENYEDIAKAN BELANJAWAN PERIBADI
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  2 a)  Maklumat berikut merupakan senarai pendapatan dan perbelanjaan bagi encik Anuar pada satu bulan tertentu
                                                                                   RM                  RM   
Pendapatan bulanan                                                                          1 500                        
Bonus                                                                                                   200
Elaun                                                                                                    150    
Sewa rumah                                                              500
Ansuran kereta                                                          500                                                                         
Bil                                                                              100
Hospital                                                                       50
Makanan                                                                    400
Wang saku                                                                 200
Derma                                                                          50
Akhbar dan majallah                                                    50
Lain-lain                                                                     150
KWSP                                                                         150
Cukai pendapatan                                                          50
Berdasarkan  maklumat di atas ;
         1)   Hitungkan pendapatan boleh guna Encik Anuar dan terangkan keadaan
                perbelanjaannya. (5m)
 11) Sediakan penyata anggaran belanjawan Encik Anuar yang terancang untuk bulan  seterusnya . (5m)
b) Terangkan kesan apabila  perbelanjaan individu melebihi pendapatannya (8m)
 Jawapan:


Jumlah Pendapatan                                                            
                                       Pendapatan bulanan  ___________
                                       Bonus                        ___________
                                       Elaun                         ___________          _____________                       
Tolak    

Potongan wajib :

1)                                                                     ___________
2)                                                                     ___________         _______________


Pendapatan boleh guna                                                              --------------------------


Keadaan perbelanjaan :
11) Penyata anggaran Encik Anuar untuk bulan seterusnya


Pendaptan boleh guna                                                               ________________-
Tolak
PErbelanjaaan :
1) _________________                                                       _________________        
2) ________________                                                       _________________        
3) ________________                                                       _________________        
4) _________________                                                       _________________ 
5) _________________                                                       _________________ 
6) _________________                                                       _________________ 
7) _________________                                                       _________________ 
8) _________________                                                       _________________ 
9) _________________                                                       _________________ 
JUMLAH PERBELANJAAN                                                        _________________


BAKI (TABUNGAN)                                                                  -__________________SENARAI PENDAPATAN INDIVIDU

BIL
SOALAN
JENIS PENDAPATAN
1
Hasni menerima RM35.00 tambahan dalam buku akaun banknya untuk tahun ini

2
Puan Yap menerima RM1100.00 daripada pensyarah yang  tinggal di pangsapuri miliknya

3
Kamala bekerja sebagai pelayan di Hotel Ria dan menerima bayaran tips sebanyak RM150.00 untuk bulan Oktober

4
En. Kamarul mendapat sekeping cek bernilai RM210.70 daripada Permodalan Nasional Berhad kerana membeli Unit Amanah Saham Wawasan tahun lalu

5
Pak Ali menjual jagung manis yang diusahakannya dan memperolehi hasil berjumlah RM25,000. Beliau menggunakan RM1600.00 untuk membayar perbelanjaan mengusahakan tanaman jagung itu. Oleh itu dia mempunyai baki bersih sebanyak RM900.00

6
Ah Seng menjalankan perniagaan runcit dan memperolehi pendapatan sebanyak RM27,000.00 setahun

7
Muthu menerima bayaran sebanyak RM5000.00 daripada PERKESO kerana terlibat dalam kemalangan kecil di kilangnya

8
Keluarga Penghulu Mat menerima RM350.00  kerana menyewakan kebun getahnya kepada Hashim

9
Cikgu Mazni menerima bonus sebanyak RM2000.00 daripada kerajaan Malaysia

10
Cik Punitha menerima RM300.00 daripada akaun simpanan tetap di Bank Gagah

11
Ramai kawan anda menerima biasiswa kecil negeri dan persekutuan

12
Bapa Ali memperolehi pendapatan daripada hasil jualan sate  di Kajang

13
Encik Abdullah mempunyai sebidang tanah di Seberang Perai dan membenarkan tanahnya diusahakan oleh orang lain

14
Kawan anda bekerja di restoren KFC selepas waktu sekolah

 JENIS PENDAPATAN INDIVIDU

1.  Pendapatan individu  -ialah jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang individu
     dalam suatu tempoh masa tertentu
2.  Terbahagi kepada : Upah,sewa,faedah ,untung dan bayaran pindahan

3.   Rumus :   Pendapatan individu = Upah + sewa+ faedah +untung+ bayaran pindahan

A) UPAH –Ganjaran kepada Buruh yang menyumbangkan tenaga fizikal atau mental
                  a) Upah nominal (upah wang ) –upah yang dinyatakan dalam wang semasa
                      LATIHAN : Andai kadar upah sehari seorang buruh ialah RM30 dan jika buruh 
                      bekerja  20 hari dalam tempoh sebulan ,berapa upah nominal bagi buruh ?
                      ________________
                  b) Upah benar ialah jumlah barangan  yang dapat dibeli oleh upang wang
                      Rumus :   Upah wang
                                   Harga Purata barang
LATIHAN  1:
TAHUN
UPAH WANG
HARGA BARANG X
HARGA BARANG Y
HARGA PURATA
UPAH BENAR
1985
1200
1.00
2.00


1990
1500
1.20
2.30


1995
1800
1.50
2.80


2000
2100
1.90
3.50


LATIHAN 2:
Upah wang Encik Ali ialah RM1000 sebulan. Beliau bercadang untuk membeli tiga barang seperti berikut : Barang X= RM10, Barang Y =RM5, Barang Z= RM15.
Hitungkan upah benar Encik Ali ?_______________________________

B) FAEDAH  - ganjaran kepada pemilik modal wang

      Rumus : Jumlah simpanan  X kadar faedah X tempoh simpanan
LATIHAN 1:
Encik Bakar mempunyai RM5 000 yang disimpan  dalam akaun simpanan tetap dengan BSN  untuk tempoh 3 bulan. Berapakah jumlah faedah yang akan diterima oleh Encik Bakar jika kadar faedah bank ini ialah 4 % setahun ?


LATIHAN 2:
Cik Lily menyimpan RM5000 di RHB untuk tempoh setahun.Kadar faedah yang ditawarkan ialah 9 % setahun ? ____________________________

c)  UNTUNG –Ganjaran kepada  usahawan yang menanggung risiko dalam mengurus
                         perniagaan

     Rumus :  Untung =  Jumlah hasil – Jumlah Kos

LATIHAN 1 :
Jumlah hasil sebuah firma perkilangan ialah RM10 000 dan kos firma ini terdiri daripada kos bahan mentah RM3500,kos buruh RM1 600,kos bahan api RM2 000, dan bayaran sewa RM1 500.Hitungkan Keuntungan firma ? _______________________

LATIHAN 2:
Pak Daud memiliki ladag ternakan ayam dan beliau menternak 5000 ekor ayam diladangnya.Kos pengeluaran untuk seekor ayam ialah RM1.90.Beliau menjual ayam berkenaan pada harga RM3.50 seekor? Berapakah keuntungan ?_____________

D) DIVIDEN – pulangan wang kepada individu yang membuat pelaburan dalam unit
                          amanah saham dan syer

E)  BAYARAN PINDAHAN – pendapatan yang diterima oleh individu yang tidak
       memberi sumbangan pengeluaran . Contoh : pencen,biasiswa,bantuan kewangan
      ,duit saku,subsidi

     SUMBER(PUNCA) PENDAPATAN INDIVIDU

A) BEKERJA SENDIRI –  mempunyai modal dan sanggup menerima risiko
                                               Contoh  peniaga, professional seperti doktor,peguam,petani
B) BEKERJA DENGAN ORANG LAIN –menerima gaji daripada pihak majikan  .
                                                                       bekerja dengan sektor swasta atau kerajaan
C) PUNCA PENDAPATAN LAIN – termasuklah pencen jika bersara, sewa jika
      memiliki harta, faedah jika mempunyai simpanan bank dan dividen jika memiliki
      saham

LATIHAN :
PEKERJAAN
PERATUS
PESARA
KAKITANGAN KERAJAAN
BEKERJA DIKILANG BAJU
MENGUSAHAKAN TANAH SENDIRI
JURUJUAL DI PASARAYA
PENIAGA
5
10
30
50
2
3
 Berdasarkan kajian di atas,berapa peratus kah penduduk bandar itu bekerja dengan orang lain ?

No comments: