RPH EA5KELAS   :  5N (10/1/2013)
MASA    :   7.30-8.10 (selasa)
TAJUK:            WANG 
OBJEKTIF:      MEMBINCANGKAN KEBAIKAN SISTEM WANG BERBANDING SISTEM
                           BARTER

                         
                              
AKTIVITI:     1)    SET INDUKSI-LAKONAN SPONTAN SISTEM BARTER  DAN SISTEM 
                                WANG
                        2)    PERBNCGN KENAPA SISTEM BARTER TIDAK BERJAYA DAN MENCARI
                                KELEMAHAN SISTEM BARTER
                        3)   PERBINCANGAN KENAPA SISTEM WANG LEBIH BAIK DARIPADA 
                              SISTEM BARTER
                        4) RUMUSAN GURU
                        5) LATIHAN OBJEKTIF DAN SPM TAHUN2 LEPAS

                         
IMPAK :


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KELAS   :  5A (9/1/2013)
MASA    :   9.30-10.50 (RABU)
TAJUK:       WANG 
OBJEKTIF:      MENYATAKAN   CIRI –CIRI WANG

                          MENGENAL  JENIS -JENIS WANG
                              
AKTIVITI:     1)   BERDASARKAN JWPN PELAJAR DARI PERBINCGN LEPAS,KENALPASTI
                               CIRI2 WANG
                        2)    GURU MENUNJUKKAN 3 CONTOH  JENIS WANG SEBENAR  DAN
                                MEMINTA PELAJAR MENCARI PERBEZAAN
                        3)    RUMUSAN GURU MENGENAI JENIS-JENIS WANG
                        4)    LATIHAN SPM TAHUN 2 LEPAS
IMPAK :


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KELAS   :  5A (8/1/2013)
MASA    :   7.30-8.10 (selasa)
TAJUK:       WANG 
OBJEKTIF:      MENYATAKAN   CIRI –CIRI WANG

                          MENGENAL  JENIS -JENIS WANG
                              
AKTIVITI:     1)   BERDASARKAN JWPN PELAJAR DARI PERBINCGN LEPAS,KENALPASTI
                               CIRI2 WANG
                        2)    GURU MENUNJUKKAN 3 CONTOH  JENIS WANG SEBENAR  DAN
                                MEMINTA PELAJAR MENCARI PERBEZAAN
                        3)    RUMUSAN GURU MENGENAI JENIS-JENIS WANG
                        4)    LATIHAN SPM TAHUN 2 LEPAS
IMPAK : TAK DAPT DIJALANKAN- ADA SEMINAR BIJAK BELAJAR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KELAS   :  5N (3/1/2013)
MASA    :   9.30-10.50 (khamis)
TAJUK:       WANG 
OBJEKTIF:     MENYATAKAN  MAKSUD WANG
                          MENYATAKAN   CIRI –CIRI WANG
                          MENGENAL  JENIS -JENIS WANG
                              
AKTIVITI:     1)  - LAKONAN SPONTAN MEMINTA PELAJAR MEMBELI BUKU TULIS
                                DGN MENGGUNAKAN MATA WANG NEGARA  LAIN-
                                PERBINCANGAN  MAKSUD WANG
                           2)  -AKTIVITI KUMPULAN- DIBERI SATU JENIS BENDA DAN
                               MEMBERI SEBAB KENAPA   BENDA TERSEBUT
                                TIDAK BOLEH DIJADIKAN    SEBAGAI WANG .
                            3)-RUMUSAN GURU: PENJELASAN MENGENAI CIRI-CIRI WANG
                             4) MENUNJUKKAN JENIS -JENIS MATA WANG YG ADA DAN
                                PELAJAR DIMINTA MENCARI PERBEZAAN MELALUI EDARAN
                                 LATIHAN
IMPAK:
                            
      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TAJUK:           WANG (2/1/2013)
MASA :             1 MASA (5A)
OBJEKTIF:     MENYATAKAN  MAKSUD WANG
                          MENJELASKAN  CIRI –CIRI WANG
                              
AKTIVITI:       -PERBINCANGAN MENGENAI KEMAMPUAN WANG KERTAS
                            DENGAN WANG      FOTOSTAT UNTUK MEMBELI BARANG DI 
                            KOPERASI SEKOLAH   
                             -AKTIVITI KUMPULAN- DIBERI SATU JENIS BENDA DAN
                               MEMBERI SEBAB KENAPA   BENDA TERSEBUT
                                TIDAK BOLEH DIJADIKAN    SEBAGAI WANG .
                            -RUMUSAN GURU: PENJELASAN MENGENAI CIRI-CIRI WANG
IMPAK:
                            
      


1 comment:

azman said...

TopliffTahniah menyediakan blog ini. Perlu baiki penulisan ranc harian. Cont aktiviti 9/1/2013 tidak menjurus kepada pencapaian objektif /hasil yang dirancang.
Maaf sekadar membuat teguran.

GC Ekonomi Asas