Monday, May 10, 2010

ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA

ISI RUMAH :
individu atau sekumpulan individu atau sebuah keluarga yang tinggal bersama di dalam sebuah rumah dan membuat keputusan ekonomi bersama

PERANAN ISI RUMAH:
1) Pembekal Faktor pengeluaran
-cth : buruh ,tanah ,modal dan usahawan
-menerima ganjaran upah,sewa,faedah dan untung

2) Pengguna barangan dan perkhidmatan
-pendapatan yang diterima digunakan untuk emmbiayai perbelanjaan

OBJEKTIF ISI RUMAH:
-memaksimumkan kepuasan

KONSEP PERMINTAAN
-Permintaan ialah keinginan dan kesanggupan untuk membeli sesuatu barang
pada suatu tingkat harga dalam suatu tempoh masa tertentu

HUKUM PERMINTAAN

Harga meningkat,kuantiti diminta menurun
Harga menurun,kuantiti diminta meningkat

PENENTU PERMINTAAN
  • Harga barang itu
  • Harga barang lain
  • Pendapatan pengguna
  • citarasa
  • Musim
  • Jangkaan harga masa depan
  • Dasar kerajaan
KONSEP KEANJALAN PERMINTAAN

1) ANJAL
- pekali keanjalan lebih daripada 1
- Peratus perubahan kuantiti lebih besar dpd peratus perubahan harga
-Strategi pengusaha : naikkan harga barang
Contoh : barang kehendak

2) TIDAK ANJAL
pekali keanjalan kurang daripada 1
- Peratus perubahan kuantiti lebih kecil dpd peratus perubahan harga
-Strategi pengusaha :turunkan harga barang
Contoh : barang keperluan

3) ANJAL SAMA 1
pekali keanjalan sama dgn 1
- Peratus perubahan kuantiti sama dgn peratus perubahan harga
-Strategi pengusaha : tiada perubahan

No comments: