Tuesday, February 9, 2010

FAKTOR 2 YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PEKERJAAN

1) Upah - lumayan
2) Suasana tempat kerja -selesa
3) Faedah sampingan - bonus,subsidi makanan,kemudahan perubatan
4) Minat- kecenderungan terhadap sesuatu pekerjaan
5) Pengaruh keluarga - cenderung memilih pekerjaan yang diceburi oleh ahli keluarganya
6) Pengalaman dan kemahiran -pengalaman lepas mempengaruhi pemilihan pekerjaan
7) Jarak - dekat
8) Prospek-peluang kenaikan pangkat
9) Kelayakan akademik - memilih pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan akademik
10) Keadaan ekonomi semasa -ekonomi meleset-pekerjaan terhad,ekonomi stabil=pekerjaan banyak