Thursday, January 27, 2011

PENGERTIAN EKONOMI

  • EKONOMI - ialah ilmu yang mengkaji aktiviti manusia menggunakan sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad
  • Sumber -sumber terhad : Buruh,Tanah , Modal,Usahawan
1. Buruh: Tenaga fizikal atau mental yang disumbangkan oleh manusia
Ganjaran : Upah

2. Tanah : alam semula jadi yang dianugerahkan tuhan
Ganjaran : Sewa

3. Modal : Wang dan lain lain sumber kekayaan yang digunakan untuk
menghasilkan barang dan perkhidmatan
Ganjaran : Faedah

4. Usahawan : Individu yang menggabungkan Buruh,Tanah dan Modal untuk
menghasilkan barang dan perkhidmatan
Ganjaran : Untung

No comments: