Tuesday, February 8, 2011

SISTEM EKONOMI

  1. Terdapat empat sistem ekonomi di dunia iaitu:

a)

b)

c)

d)

a) SISTEM EKONOMI PERANCANGAN PUSAT

· Semua sumber ekonomi dimiliki oleh___________________

· _______________ akan menentukan segala keputusan berkaitan ekonomi

· Individu dan ______________ tidak bebas memilih barang serta pekerjaan

· Harga barang ditetapkan oleh ____________________

· Persaingan _____________ kerana barang dikeluarkan oleh kerajaan

· Motif kerajaan ialah ___________________

b) SISTEM EKONOMI KAPITALIS

· Semua sumber dan harta persendirian bebas ___________ oleh individu

· Individu dan swasta ________________membuat keputusan

· Individu dan swasta ___________memilih barang dan serta pekerjaan

· Harga ditentukan oleh ___________________________

· Persaingan ____________antara individu dan swasta

· Motif individu dan swasta ialah______________

c) SISTEM EKONOMI ISLAM

· Semua sumber ekonomi adalah____________________

· Individu dan swasta bebas membut keputusan asalkan __________________________________

· Individu dan swasta bebas memilih barang asalkan_________________________________________

· Harga ditentukan oleh ________________________

· Individu bebas bersaing di antara satu sama lain asalkan _________________________________

· Motif individu dan swasta ialah_________________________

d) SISTEM EKONOMI CAMPURAN

· Semua sumber ekonomi dan harta persendirian bebas dimiliki oleh _____________________Kerajaan mengawal sumber melalui__________________

· Individu dan swsata bebas_____________ dan _____________ mankala kerajaan akan menentukan______________

· Harga akan ditentukan oleh ___________ dan _______________

· Individu __________ bersaing dan kerajaan akan memastikan persaingan__________________

· Motif : individu –

Swasta-

Kerajaan-

No comments: