Tuesday, March 1, 2011

BAB 2:JENIS PEKERJAAN MENGIKUT SEKTOR EKONOMI

SEKTOR UTAMA
  • MELIBATKAN PENGELUARAN SECARA LANGSUNG DARIPADA ALAM SEMULAJADI TANPA MENGUBAHSUAI BENTUK BARANG
  • MELIBATKAN: PERTANIAN,PENTERNAKAN,PERIKANAN,PERHUTANAN,PERLOMBONGAN & KUARI
  • CONTOH PEKERJAAN :
  • PELOMBONG,PETANI,PENTERNAK,PELADANG,NELAYAN ,PEMBALAK
SEKTOR KEDUA
  • KEGIATAN MEMPROSES BAHAN MENTAH MENJADI BARANG SIAP ATAU BARANG SEPARUH SIAP
  • TERDIRI DARIPADA PERKILANGAN DAN PEMBINAAN
  • CONTOH PEKERJAAN :
  • OPERATOR PENGELUARAN,JURUTERA,BURUH BINAAN
SEKTOR KETIGA
  • SEKTOR PERKHIDMATAN
  • CONTOH PEKERJAAN : DOKTOR,JURURAWAT,GURU,POLIS ,TENTERA

No comments: