Wednesday, December 5, 2012

ANALISA TOPIK PENTING DARI 2005-2011


Bab 1: pengenalan kepada Ekonomi

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Definisi*
Masalah ekonomi*
Masalah asas ekonomi


*
Jenis barangSistem ekonomi
SEK, SEPP
Islam
SEK,
SEPP
SEK, SEI
SEI

SEC
SEIBab 2:Pendapatan dan penggunaan pendapatan individu

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Pekerjaan
*
Jenis Pendapatan

*
Sumber pendapatan


*
Pendapatan bolehguna

Keperluan dan kehendak*
Perbelanjaan penggunaan*
Belanjawan peribadi

Tabungan, pinjaman dan pelaburan
Pel

Tab
Pel
Pinj


Pel


Bab 3: isirumah sebagai pengguna

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Definisi dan peranan Isi rumah

Hukum permintaan


*
Penentu permintaanKeanjalan permintaan


Bab 4: Firma sebagai pengeluar

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Definisi dan peranan firma
Pengeluaran
*
Kos
Hukum penawaran*
Penentu penawaran


Keanjalan penawaran
*Bab 5: Pasaran

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Definisi pasaran
Pasaran barangPasaran faktor


*
Aliran pusingan

*Bab 1: Wang, bank dan institusi kewangan bukan bank

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Wang
*
Bank pusat


*
Bank perdagangan

Bank Islam*
IKBBBab 2: Kegiatan Ekonomi Negara

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Struktur ekonomi

(S3)
*
Masalah dan kesan  sektor utama

*
Faktor perubahan*
Kesan perubahanHasil kerajaan
Perbelanjaan kerajaan

Tujuan belanjawan

*
Hutang negara*
Hubungan Ekonomi Antarabangsa

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Perdagangan antarabangsa


*
Imbangan perdagangan dan pembayaran

*
Pertukaran asing


*

KPA


*
Kesan perubahan KPA
*
Kesan perubahan eksport dan import

*

CREDIT TO EN KHARTIKEYEN