Wednesday, October 7, 2009

INDEKS EKONOMI ASAS TINGKATAN EMPATTAJUK

PENGENALAN KEPADA EKONOMI
BAB 1
PENGERTIAN EKONOMI
MASALAH EKONOMI
JENIS BARANG
MASALAH ASAS EKONOMI
SISTEM EKONOMI

BAB 2
PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU
PEMILIHAN PEKERJAAN
PENDAPTAN INDIVIDU
PENDAPATAN BOLEH GUNA
PENGGUNAAN PENDAPATAN BOLEH GUNA
ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA
BAB 3
ISI RUMAH
PERMINTAAN
KELUK PERMINTAAN
FIRMA SEBAGAI PENGELUAR
BAB 4
FIRMA DAN PENGELUARAN
PENAWARAN
KELUK PENAWARAN
PASARAN
BAB 5
KONSEP PASARAN
PASARAN BARANGAN
PASARAN FAKTOR
ALIRAN PUSINGAN PENDAPATAN DALAM EKONOMI DUA SEKTOR

No comments: