Wednesday, October 7, 2009

INDEKS EKONOMI ASAS TINGKATAN LIMA


WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN
1.1 Wang
Pengertian wang, ciri-ciri wang
Jenis wang, Fungsi wang
Kebaikan sistem wang berbanding
sistem barter

1.2 Bank
Jenis –jenis bank
Fungsi bank perdagangan
Konsep Skim Perbankan Islam
Fungsi bank Pusat

1.3 Institusi Kewangan Bukan
Bank
Jenis IKBB fungsi IKBB
Sumbangan IKBB terhabp ekon.Mal

EKONOMI MALAYSIA

2.1 Struktur Ekonomi Negara
Pengenalan sektor ekonomi
Masalah pergantungan
Perubahan Struktur Ekonomi
2.2 Belanjawan Negara
Sumber hasil kerajaan
Perbelanjaan Kerajaan
Tujuan Belanjawan Negara
Hutang Negara

HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA

3.1 Pengenalan kepada perdagangan
antarabangsa
Imbangan Dagangan
Imbangan Pembayaran
Sekatan perdagangan antarabangsa
3.2 Pertukaran Asing
Pengenalan kepada pertukaran asing
Kadar pertukaran asing

No comments: