Monday, December 6, 2010

TAJUK PENTING SPM 2010 (BAB 3 )

BAB 3

PERUBAHAN KUANTITI DIMINTA DGN PERUBAHAN PERMINTAAN
KEANJALAN PERMINTAAN

CONTOH SOALAN :

1) Bezakan perubahan kuantiti diminta dengan perubahan permintaan (6m)
2) Jadua l di bawah menunjukkan permintaan nenas

BULAN

HARGA

KUANTITI

JANUARI

RM20

600

FEBRUARI

RM20

400

MAC

RM20

200

Nyatakan tiga faktor yang menyebabkan perubahan permintaan bagi nenas (6m)

3) Terangkan tiga jenis keanjalan harga permintaan (9m)

4) Pada tahun 2007,kerajaan telah menurunkan harga VCD.Terangkan kesan
kejatuhan harga VCD terhadap :
1) barang pengganti
2) barang penggenap
5) Jadual 1 menunjukkan peratus perubahan kuantiti diminta dan peratus perubahan
harga bagi barang Q,R dan S

Jenis barang

Peratus perubahan kuantiti diminta

Peratus perubahan harga

Q

45

30

R

20

20

S

15

30a) HItungkan nilai keanjalan harga permintaan bagi setiap barang (3m)
b) Berdasarkan a) terangkan strategi yang boleh diambil oleh pengeluar untuk
memaksimumkan keuntungan bagi barang Q atau barang S (3m)


No comments: