Saturday, December 11, 2010

TAJUK PENTING SPM 2010 (BAB 5)

KELUK KESEIMBANGAN PASARAN BURUH
ALIRAN PUSINGAN PENDAPATAN
KESAN PASARAN


CONTOH SOALAN

1) Berikut adalah maklumat tentang aliran ekonomi dua sektor

" En Syed bekerja di syariakt Green Sdn Bhd yang mengeluarkan kasut berjenama Best
Beliau mendapat gaji sebanyak RM 2 500 sebulan dan membelanjakan RM200 untuk
membeli kasut jenama Best"

1) Lukis aliran pusingfan ekonomi dua sektor (5m)
2) Terangkan perbezaan antara aliran fizikal dan aliran wang (8m)

2) Berikut adalah tiga situasi yang berasingan
Terangkan kesan setiap situasi tersebut terhadap pasaran ikan
a) Harga ayam meningkat
b) Teknologi baru penangkapan ikan digunakan
c) Berlaku musim tengkujuh di pantai timur

3)
Jadual di bawah menunjukkan permintaan dan penawaran pasaran gula

Harga

Kuantiti ditawar

Kuantiti diminta

25

1000

300

20

800

500

15

600

700

10

400

900

5

200

1100


a) Lukis keluk penawaran pasaran dan keluk permintaan pasaran dalam satu rajah
b) Tentukan harga dan kuantiti keseimbangan pasaran gula berdasarkan rajah di atas
c) Terangkan bagaimana keseimbangan pasaran gula dicapai


No comments: