Sunday, November 27, 2011

CONTOH SOALAN2 PENTING SPM KERTAS 2 2011BAB 1 


DEFINISI  EKONOMI

1) Berikan maksud ekonomi (3m)
2) Terangkan empat sumber ekonomi yang diperlukan dalam proses pengeluaran (8m)
-buruh
-tanah
-modal
-usahawan

JENIS BARANG


GAMBAR 1: KERETA
GAMBAR  2 : BALAI  POLIS

1) a) Apakah jenis barang dalam gambar  1 dan gambar 2 (2m)
b) Bandingkan ciri-ciri barang di atas (8m)
-mesti ada persamaan dna perbezaan


MASALAH ASAS EKONOMI


" Syarikat As-Salam merancang untuk membuka kilang mengeluarkan roti di Arab Saudi untuk pasaran
di negara-negar Islam"

a)  Huraikan dua masalah ekonomi yang belum diselesaikan oleh syarikat tersebut (6m)

SISTEM EKONOMI CAMPURAN
(ciri atau penyelesaian masalah asas ekonomi)


Negara M
 * Kebebasan dalam pemilikan sumber ekonomi akan dikawal oleh kerajaan
melalui undang-undang
* Pihak kerajaan,swasta dan isi rumah bebas membaut pilihan

1 a) Nyatakan sistem ekonomi yang diamalkan di negara M (1m)
b)  Terangkan ciri sistem ekonomi negara M selain dpd ciri yang dinyatakan di atas (6m)
c)  Terangkan cara penyelesaian masalah asas ekonomi
 antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi cmapuran (12m)

CARA KERAJAAN CAMPUR TANGAN DALAM SIST.EKON.CAMPURAN

-pengeluaran barang awam secara langsung
-mengenakan cukai
-memberi subsidi
-menguatkuasakan undang-undang dan peraturan

BAB 2


PENDAPATAN BOLEH GUNA


a) Bagaimana individu membelanjakan pendapatan boleh guna ? (9m)
-perbelanjaan penggunaan-barang tahan lama,barang tidak tahan lama,perkhidmatan
-tabungan: maksud dan tujuan
b) Kira cukai pendapatan berdasarkan maklumat berikut:(8m)

* Pendapatan tahunan En Nabil RM50 000
*isteri tidak bekerja
* anak  3 orang masih bersekolah
*perubatan ibubapa RM1500
*caruman KWSP RM5000
Premium insurans nyawa RM1500

MAKLUMAT PELEPASAN CUKAI:
(diri 8000,isteri 3000,anak RM1000 seorang
,caruman KWSP dan Insurans Nyawa Maksimum RM5000
 perubatan ibubapa maksimum maksimum RM5000)
Kadar cukai yang dibenarkan:
RM5000 pertama   0%
RM10,000 berikut 1%
RM15,000 berikut 3%
RM20,000 berikut 5%

c)  Hitung pendapatan boleh guna berdasarkan makluamt di bawah (7m):
Gaji : RM4000
KWSP: RM360
Cukai: RM15
PERKESO: RM20
Insurans Nyawa: RM100
Faedah Simpanan :  RM100

KEPERLUAN DAN KEHENDAK


a) Bezakan keperluan dan kehendak (6m)

TABUNGAN


a) x+ Perbelanjaan = Pendapatan - potongan wajib
apakah X? (1m)
b) Terangkan tiga kepentingan tabungan kepada individu (6m)
c) Cara Menabung?


BELANJAWAN PERIBADI


a) Terangkan langkah-langkah bagi menyediakn belanjawan peribadi (6m)


b) Pendapatan boleh guna Cik Aminah pada bulan April ialah RM2000. Maklumat berikut
menunjukkan perbelanjaan beliau dalam bulan itu

Perbelanjaan RM
Sewa rumah 500
Hiburan / rekreasi 300
Sumbangan kepada ibubapa 300
Kesihatan 100
Tambang 200
Bil elektrik,air ,telefon 200
Makanan 600

1) Adakah anda bersetuju dengan perbelanjaan beliau ? Berikan alasan anda (5m)
11) Sediakan satu penyata belanjawan peribadi yang sistematik untuk Cik Aminah (4m)
111) Bagaimana merancang belanjawan peribadi yang betul (6m)


BAB 3


HUKUM PERMINTAAN

a) Dengan menggunakan gambarajah ,jelaskan hubungan antara hubungan dengan kuantiti diminta sesuatu barang (7m)

PENENTU PERMINTAAN


a)  Bezakan perubahan kuantiti diminta dengan perubahan permintaan (8m)
b) Jelaskan mengapa berlaku perubahan permintaan
(faktor2 yang menyebabkan perubahan permintaan )
 (6m)

KEANJALAN PERMINTAAN


Jenis barang
X
    %perubahan kuantiti = 50
% perubahan harga = 20
Y

%perubahan kuantiti = 25
% perubahan harga = 25
Z

%perubahan kuantiti = 30
% perubahan harga = 60

a)  1) Hitungkan nilai keanjalan harga permintaan bagi setiap barang (3m)
11) Terangkan strategi yang boleh diambil oleh firma untuk memaksimumkan
 keuntungan setiap barang itu (9m)

b)  Jelaskan keanjalan harga permintaan dan jenis-jenisnya (8m)

c) Andaikan kerajaan telah menaikkan kadar caruman pekerja KWSP,apakah kesan tindakan kerajaan tersebut ke atas permintaan barang berikut :
1.gula
11.perabot import
111. ubi kayu  (6m)d)  Pada tahun 2007,kerajaan telah menurunkan harga VCD.Terangkan kesan
      kejatuhan harga VCD terhadap :
1) barang pengganti
2) barang penggen

BAB 4

DEFINISI DAN PERANAN FIRMA


1) Berikan maksud firma dan peranannya (5m)

PENGELUARAN


Gambar A : Mesin jahit
Gambar B : Benang

a) Kenalpasti jenis input  yang terlibat (2m)
b)  Berikan tiga perbezaan antara gambar A dan gambar B (6m)

Jadual 1 menunjukkan kos pengeluaran jangka pendek bagi baju batik sutera


Jumlah keluaran
Kos Purata
Kos sut
0
1
2
3
4
5
6
7
8
-
120
66
50
44
44
46
48
50
-
20
12
18
26
44
56
60
44


Berdasarkan jadal di atas,terangkan hubungan di antara jumlah keluaran dengan kos purata dan kos sut (8m)c)  Jadual 1 menunjukkan kos pengeluaran sebuah firma pembuatan kraftangan

Jumlah keluaran
Jumlah kos
Kos Purata
Kos Sut
0
100
-
-
1
150
150
50
2
180
90
30
3
190
W
10
4
250
62.5
60
5
V
66
80
6
430
71.7
X

1) Hitung : Nilai V ,Nilai W dan nilai X (6m)


KOS PENGELUARAN


A)  Berikut ialah kos yg terlibat dlm proses pengeluaran sebuah firma

* Bahan mentah
* Cukai jualan
* Sewa tapakperkilangan
* Insurans KEbakaran kilang

1) Tentukan jenisnya
2) Ternagkan setiap jenis kos tersebut (4m)Jadual di bawah menunjukkan perbelnajaan Syarikat M& R Sdn Bhd

*Kos tetap:  RM22 500
Kos Berubah : RM11 200
Keluaran : 50 000 unit
Harga seunit : RM1.00 seunit

a)  Hitungkan kos purata dan jumlah keuntungan atau kerugian syariakt tersbut (3m)
b)  Nyatakan jangkamasa syarikat ini dan berikan alasan (2m)

HUKUM PENAWARAN


1) Lukis dan terangkan pembentukan keluk penawaran
2) Lukiskan dan tertangkan hukum penawaran

PENENTU PENAWARAN3) Terangkan tiga faktor yang menyebabkan peralihan keluk penawaran tersebut (6m)
4)  Bezakan antara perubahan kuantiti yang ditawar dengan perubahan penawaran (4m)KEANJALAN PENAWARANHarga
Kuantiti ditawar
5
10
6
9

Berapakh nilai pekali keanjalan harga penawaran barang tersebut (1m)
Tafsirkan jenis keanjalan harga penawaran (3m)


BAB 5


DEFINISI PASARAN


a) Apakah maksud pasaran (3m)
b) Bezakan permintaan pasaran dengan penawaran pasaran (6m)

PASARAN BARANG


1) Jadual di bawah menunjukkan permintaan dan penawaran pasaran gula
Harga
Kuantiti ditawar
Kuantiti diminta
25
1000
300
20
800
500
15
600
700
10
400
900
5
200
1100

a) Lukis keluk penawaran pasaran dan keluk permintaan pasaran dalam satu rajah
b) Tentukan harga dan kuantiti keseimbangan pasaran gula berdasarkan rajah di atas
c) Terangkan bagaimana keseimbangan pasaran gula dicapai


PASARAN FAKTOR
1) Bagaimana kadar faedah ditentukan dalam pasaran ? (6m)

ALIRAN PUSINGAN

1)   a)  Bezakan aliran fizikal dan liran wang  dalam ekonomi dua sektor (8m)
b) Lukis rajah aliran pusingan pendaptan berdasarkan maklumat di bawah:

"Syarikat Puza Sdn Bhd mengeluarkan beg sekolah.Pn Hasnah membeli 4 buah beg sekolah keluaran syarikat tersebut dengan harga RM120.Cik Nurul pual ialah anak Puan Hasnah yang bekerja sebagai kerani jualan di Syarikat Puza Sdn Bhd ,Beliau dibayar gaji sebanyak RM800 sebulan "


2) Berikut adalah tiga situasi yang berasingan:
Terangkan kesan setiap situasi tersebut terhadap pasaran ikan
a) Harga ayam meningkat
b) Teknologi baru penangkapan ikan digunakan
c) Berlaku musim tengkujuh di pantai timur
No comments: