Monday, November 28, 2011

TOPIK PENTING SPM TINGKATAN 5 2011


BAB 1:WANG DAN BANK

1) kELEMAHAN SISTEM BARTER-
kehendak serentak,tidak tahan lama,sukar dibahagi,kadar pertukaran

2) CIRI-CIRI WANG
- mudah dibawa ,tahan lama,diterima umum,penawaran terhad,keseragaman

  • 3) FUNGSI WANG
-alat pertukaran
alat ukuran nilai
alat penyimpan nilai
alat bayaran tertunda

4)JENIS-JENIS BANK
  • a) Bank Perdagangan
- menerima deposit
-memberi pinjaman
-ejen penerima dan pembayar
-kemudahan pembayaran

CONTOH SOALAN:
a) Bezakan akaun semasa dengan akaun simpanan tetap (6m)
b) Bagaimana bank perdagangan boleh membantu firma yang menghadapi masalah kekurangan modal (9m)
-overdraf-huraian
pinjaman bercagar-huraian
mendiskaunkan bil pertukaran -huraian
c) Terangkan tiga kemudahan pemnbayaran yg disediakan oleh bank perdagangan (6m)
-perintah sedia ada
-debit langsung
-cek
  • b) Bank Pusat
-mengeluarkan mata wang'mengekalkan kestabilan nilai mata wang
jurubank kepada kerajaan
-menguruskan akaun kerajaan
-mengurus hutang negara
-memberi pendahuluan sementara

jurubank kepada bank perdagangan
-menjaga rizab berkanun
-sumber pinjaman terakhir
-menyediakan akaun penjelasan

MENGAWAL AKTIVITI EKONOMI NEGARA

INFLASI
kenaikan tingkat harga umum ,kejatuhan nilai wang.permintaan meningkat

CARA MENGATASI:
-jual surat jaminan kerajaan
-menaikan kadar rizab berkanun
-menaikkan kadar rizab tunai
-menaikkan kadar faedah
-mengetatkan syarat sewa beli


KEMELESETAN EKONOMI
kadar pengangguran tinggi, permintaan rendah,stok meningkat,aktiviti ekonomi lembab

CARA MENGATASI :
-beli surat jaminan kerajaan
-turun kadar rizab berkanun
-turun kadar rizab tunai
-turun kadar faedah
-longgar syarat sewa beli


c) BANK ISLAM


Huraikan 4 prinsip perbankan islam (8m)
-bai bithaman ajil
-mudharabah
-wadiah
-murabahah


BAB 2 :KEGIATAN EKONOMI NEGARA


1) MASALAH PERGANTUNGAN EKONOMI KEPADA SEKTOR UTAMA
-ketidakstabilan harga komoditi
- peluang pekerjaan terjejas
-kehausan dan kepupusansumber
-merugikan imbangan dagangan

2)KESAN PERGANTUNGAN EKONOMI KEPADA SEKTOR UTAMA

* KESAN DARI SEGI PENDAPATAN NEGARA
-turun naik harga komoditi sektor utama
-daya keluaran sektor utama yang rendah
-persaingan daripada barang tiruan

* KESAN DARI SEGI GUNA TENAGA
-pelaburan yang berkurangan
-penghijarahan penduduk desa ke bandar
-,peningkatan guna tenaga dalam sektor lain

3) FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN SEKTOR EKONOMI
-Langkah mempelbagaikan ekonomi
-Kehausan sumber asli
-Galakan industri penggantian import
- Peningkatan dalam pendapatan negara
-Meningkatkna taraf hidup

 BELANJAWAN NEGARAJENIS-JENIS BELANJAWAN NEGARA
PERBELANJAAN MENGURUS
BELANJAWAN NEGARA MENGATASI MASALAH INFLASI
TUJUAN KERAJAAN MEMINJAM

CONTOH SOALAN:
1) Nyatakan dan terangkan mana-mana tiga jenis cukai langsung (6m)
2) Bezakan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan (6m)
3) Huraikan komponen perbelanjaan mengurus(6m) 
4) (Kenaikan harga minyak baru-baru ini telah mendorong kenaikan harga barang lain di pasaran )
- nyatakan keadaan ekonomi yang terlibat (1m)
-huraikan cara belanjawan negara mengatasi masalah di atas (6m)
5) terangkan tiga kelebihan pinjaman dalam negeri berbanding luar negara (6m)
6) Bagaimanakah negara M mengatasi masalah inflasi melalui bank pust dan dasara belanjawan (10m)

BAB 3: HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA


Bezakan sektor utama dengan sektor kedua (4m)
Terangkan mana-mana tiga faktor yang mendorong perubahan struktur ekonomi (6m)
Terangkan kesan pergantungan ekonomi negara kepada sektor utama dari segi guna tenaga (6m)
Nyatakan dan terangkan mana-mana tiga jenis cukai langsung (6m)
Bezakan perbelanjaan mengurus dengan perbelanjaan pembangunan (6m)
Bezakan imbanga dagnagan dengan imbanga pembayaran(4m)
terangkan kesan peristiwa berikut  ke atas kadar pertukaran ringgit malaysia
1) Malaysia mengeksport 1 000 tan kayu balak ke Jepun
11) Malaysia melancarkan kempen belilah barang buatan Malaysia 


No comments: