Monday, July 23, 2012

MODUL 4: FIRMA SEBAGAI PENGELUAR


MODUL 4

1)  a) Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara jumlah keluaran dengan
          kos sut
JUMLAH KELUARAN
JUMLAH KOS
KOS SUT
0
1
2
3
4
5

112
146
X
204
244
304
-
34
28
30
Y
60


 1)  Berapakah nilai X dan y di atas? (2m)
11) Jelaskan hubungan antara jumlah keluaran dengan kos sut (3m)

b)  Jadual di bawah menunjukkan butiran perbelanjaan  firma Z  yang mengeluarkan 100,000
      unit sabuN   dalam masa 3 bulan
BUTIRAN
RM
SEWA KILANG
BAHAN MENTAH
GAJI PEKERJA
INSURANS KILANG
AIR DAN ELEKTRIK
6,000
10,000
30,000
2,500
3,000

      Hitungkan  1) Kos berubah   11)  Kos tetap   11) Kos purata  (6m)

c) Jadual di bawah menunjukkan kuantiti barang  Z yang ditawarkan oleh syarikat ABC
     pada pelbagai  tingkat harga
Harga seunit
Kuantiti barang ditawarkan
4
12
5
24
6
x

  Hitung  nilai  X  apabila harga berubah daripada RM6 kepada RM5 jika pekali keanjalan harga
  penawaran ialah 2   (2m)


2)  Jadual 2 menunjukkan peratus perubahan harga dan peratus perubahan kuantiti ditawar bagi tiga
      jenis barang P,Q,R

    
JENIS BARANG
PERATUS PERUBAHAN HARGA
PERATUS PERUBAHAN KUANTITI
P
10
4
Q
6
36
R
20
20

            1)  Berapakah keanjalan harga penawaran bagi barang P,Q dan R ?  (3m)
          11)  Tafsirkan pekali keanjalan harga penawaran bagi barang P,Q dan R (6m)


3)  a) Pernyataan di bawah menunjukkan kuantiti penawaran bagi baju melayu
   
   
Pada 1 Mac 2011, harga sepasang baju melayu ialah RM70 sepasang dan kuantiti yang ditawarkan ilah 500 pasang.Manakala pada 1 September 2011,harga baju tidak berubah tetapi kuantiti yang ditawarkan telah bertambha sebnyak 800 pasang

      Berdasarkan pernyataan di atas,terangkan 4 faktor yang menyebabkan pertambahan kuantiti 
      penawaran baju melayu (7m)
               
     b)  Jadual  2 menunjukkan hubungan antara jumlah kos,kos purata dengan kos sut
OUTPUT
JUMLAH KOS
KOS PURATA
KOS SUT
0
100
-
-
1
135
135
35
2
160
X
25
3
190
63.3
30
4
228
57
Y

       Berdasarkan jadual di atas:
     1)  Berikan maksud kos purata, dan kos sut  (2m)
    11)  Hitungkan nilai X dan y  (2m)No comments: