Monday, November 19, 2012

TOPIK PENTING SPM 2012 KERTAS 2

BAB 1: PENGENALAN KEPADA EKONOMI

DEFINISI/ SUMBER EKONOMI
MASALAH EKONOMI
MASALAH ASAS EKONOMI
SISTEM EKONOMI ISLAM

BAB2 : PENDPTN DAN PENGGUNAAN PDPTN INDIVIDU

PEKERJAAN
JENIS PENDAPTAN
SUMBER PENDAPATAN
KEPERLUAN DAN KEHENDAK
PERBELANJAAN PENGGUNAAN
PELABURAN

BAB3 : ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA

DEFINISI DAN PERANAN ISI RUMAH
HUKUM PERMINTAAN

BAB 4 : FIRMA SEBAGAI PENGELUAR

PENGELUARAN
HUKUM PENAWARAN
KEANJALAN PENAWARAN


BAB 5: PASARAN

DEFINISI PASARAN
PASARAN FAKTOR
ALIRAN PUSINGAN


TINGKATAN LIMA


BAB 1 : WANG,BANK DAN INSTITUSI KEWANGAN

WANG
BANK PUSAT-KEMELESETAN EKONOMI
BANK ISLAM

BAB 2: KEGIATAN EKONOMI NEGARA

STRUKTUR EKONOMI
MASALAH DAN KESAN SEKTOR UTAMA
FAKTOR PERUBAHAN
TUJUAN BELANJAWAN
HUTANG NEGARA

BAB 3: HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA

PERDAGANGAN ANTARABNAGSA
IMBGN PERDGN DAN PEMBAYARAN
PERTUKARAN ASING
KADAR PERTUKARAN ASING
KESAN PERUBAHAN KADAR PERTUKARAN ASING
KESAN PERUBHN EKSPORT IMPORT

CONTOH SOALAN ULANGKAJI

BAB 1

1) Berikan maksud ekonomi (3m)

2)    Terangkan sumber ekonomi yang diperlukan dalam pengeluaran sesuatu barang.(4m)

3)  Encik Ali ialah pemilik  pasar mini Maju.Beliau mempunyai dua orang pekerja.Baru-baru ini beliau telah mendapat pinjaman dpd Bank untuk membesarkan perniagaannya.Terangkan sumber ekonomi dalam situasi di ats ? (6m)

4)  (a)      Petikan berikut adalah berkaitan dengan firma A.


Firma A sebuah kilang mengeluarkan barangan elektrik bercadang mengeluarkan cerek elektrik dan menangguhkan periuk nasi.
Merujuk kepada situasi di atas, bagaimanakah Firma A menyelesaikan masalah ekonomi?
[5markah]

5) Syarikat Melor bercadang untuk menawarkan beras bermutu tinggi dengan menggunakan teknik pengeluaran moden>nyatakan dan terangkan masalah asas ekonomi yang belunm diselesaikan oleh syarikat tersebut ? (6m)

6)  Terangkan ciri sistem ekonomi isalm seperti berikut : 1) pemilikan sumber 11) Pilihan 111) Persaingan  (6m)

Terangkan bagaimana sistem ekonomi islam menyelesaikan masalah apa dan untuk siapa dikeluarkan ? (5m)


BAB 2

1)Encik Suhaimi memilih pekerjaan dibidang pertanian walaupun berkelulusan ijazah dalam bidang kewartawanan.Beliau mendapat keuntungan RM30 ribu sebulan.Sebelum ini beliau bekerja sebagai wartawan di Kuala Lumpur.Adakah anda bersetuju dengan pemilihan pekerjaan Encik Suhaimi.Berikan lima alasan(6m)

2) En Shahmi memperolehi sumber pendapatan dpd pemberian anaknya,sewa rumah,dividen ASB danfaedah simpanan di Bank Simpanan Nasional.Huraikan 2 sumber pendapatan Encik Shahmi selain dpd  yg dinyatakan di atas (4m)

3) Bezakan tabungan dengan  pelaburan (6m)

4) Maklumat berikut berkaitan dengan syarikat ABC yg mengeluarkan 25000 buah buku ekonomi asas.Kos tetap : RM50 000.Kos berubah : RM25000.Jika harga sebuah buku ialah RM6,hitungkan keuntungan atau kerugian syarikat tersebut (3m)

5) Mengapakah usahawan mendapat keuntungan (4m) 

6)Pendapatan bulanan RM3000
Caruman KWSP RM330
Caruman PERKESO RM15
Cukai Pendapatan RM100
Perbelanjaan penggunaaan RM1800

Hitung pendptn boleh guna dan tabungan ? 

7) Bagaimana individu membelanjakan pendapatan boleh gunanya (9m)

8)Bezakan Keperluan dan kehendak (6m)

9)  Terangkan bentuk2 pelaburan yang boleh dilakukan oleh pasaraya ABC (6m)


BAB 3

1) Terangkan dua peranan isi rumah dalam ekonomi (4m)
2) Apakah maksud permintaan berkesan (2m)
3) Dengan menggunakan gambarajah ,terangkan hubungan antara harga dengan kuantiti diminta sesuatu barang (7m)
3) Jelaskan pembentukan keluk permintaan (3m)

BAB 4


1)Berikan maksud pengeluaran (3m)
2) Bezakan input tetap dan input berubah (6m)
Syarikat Putra mengeluarkan basikal berjenama Putra. Encik Rizal bekerja sebagai kerani di syarikat Putra dan menerima upah sebanyak RM1 500 sebulan. Dia membeli dua buah basikal keluaran syarikatnya dengan harga sebanyak RM500.


3)  Kenalpasti unit ekonomi dalam situasi di atas (2)
    b. Bezakan dua unit ekonomi tersebut (4m)

3) Jadual di bawah menunjukkan kos pengeluaran jangka pendek sebuah firma


JUMLAH KELUARAN
JUMLAH KOS
KOS SUT
0
2
4
6
8
10
100
126
138
157
Y
260
-
13
6
X
17.5
34

a) Berapakah nilai Y dan X ? (2m)
b) Jelaskan hubungan antara jumlah keluaran dengan kos sut (3m)

4)Lukis dan terangkan hukum penawaran 
4)


 JENIS BARANG
 PERUBAHAN HARGA
 PERUBAHAN KUANTITI DITAWAR
A
B
50%
30%
100%
10&


a) Berapakah nilai keanjalan barang A dan barang B?
b) Tafsirkan keanjalan tersebut?

BAB 5

1) Berikan maksud pasaran ? (3m)

2) Bezakan permintaan pasaran dengan penawaran pasaran (6m)

3)  Rajah di bawah menunjukkan keseimbangan pasaran buruh.Terangkan keadaan pasaran pada kadar upah a) RM5,b) RM10 c) RM15   (5m)

4) Maklumat berikut berkaitan dengan aliran pusingan pendapatan ekonomi 
dua sektor
  • - Encik Alif Farhan menyewakan tanah kpd firma pelancongan.firma pelancongan berkenaan membayar sewa RM2000 sebulan
  • - Encik Alif Farhan membelanjakan RM3000 untuk membeli pakej pelancongan melalui firma pelancongan berkenaan
  • Lakarkan rajah aliran pusingan pendapatan tersebut

5) Bezakan aliran fizikal dan aliran wang (6m)

6) Berdasarkan peristiwa-peristiwa berikut ,jelaskan kesan ke atas pasaran daging lembu tempatan(setiap peristiwa adalah berasngan )
1)Lembu tempatan diserang penyakit kuku dan mulut
11) Harga daging lembu import jatuh


TINGKATAN LIMA

1) BANDINGKAN DUIT SYILING DGN WANG KERTAS (4M)
2) BEZAKAN WANG KERTAS DGN DEPOSIT SEMASA (4M)
3) JELASKAN CIRI 2 WANG (6M)

2)KERAJAAN TELAH BERSETUJU MENAMBAHKAN BEKALAN WANG DALAM EKONOMI UTK MENGATASI MASALH KETIDAKSTABILAN WANG DLM EKONOMI.TERANGKAN LANGKAH KERAJAAN MELALUI SURAT JAMINAN KERAJAAN DAN SYARAT SEWA BELI(4M).

3) BAGAIMANA KERAJAAN MELALUI DASAR BELANJAWAN NEGARA MENGATASI MASALAH KEMELESETAN EKONOMI  (4M)

4) BANDINGKAN SEKURITI KERAJAAN DENGAN BIL PERBENDAHARAAN (7M)

5) HURAIKAN BENTUK PERBELANJAAN KERAJAAN DARI ASPEK : PERKHIDMATAN SOSIAL DAN EMOLUMEN (6M)

7)


No comments: