Wednesday, December 5, 2012

SENARAI RUMUS EKONOMI ASAS


1.  UPAH BENAR: UPAH WANG/ HARGA PURATA BARANG
2.  JUMLAH FAEDAH: POKOK  X  KADAR X  TEMPOH
3.  UNTUNG : JUMLAH HASIL - JUMLAH KOS
4.  PENDAPATAN INDIVIDU : SEWA + UPAH + FAEDAH +UNTUNG +DIVIDEN
     +BAYARAN  PINDAHAN
5.   PENDAPATAN BOLEH GUNA :  PENDAPATAN INDIVIDU - POTONGAN WAJIB
6.  TABUNGAN : PENDAPTAN BOLEH GUNA - PERBELANJAAN INDIVIDU
7. PENDAPATAN BOLEH CUKAI : PENDAPATAN TAHUNAN -PELEPASAN CUKAI
8. KEANJALAN HARGA PERMINTAAN /PENAWARAN

                   Q1-Q0/Q0 X 100
     ED =      P1-P0/P0 X 100

                              ATAU                 Q1-Q0    X      P0
                                                                Q0           P1-P0

9.  KELUARAN PURATA :  JUMLAH KELUARAN /BILANGAN FAKTOR BERUBAH
10. JUMLAH KELUARAN : KELUARAN PURATA X INPUT  BERUBAH
11 KELUARAN SUT : PERUBAHAN JK / PERUBAHAN IB
12 JUMLAH KOS :  KOS PURATA X BILANGAN OUTPUT
13  JUMLAH KOS : KOS TETAP + KOS BERUBAH
14  KOS TETAP: JUNMLAH KOS -KOS BERUBAH
15 KOS TETAP : JUMLAH KOS APABILA OUTPUT = 0
16 KOS  BERUBAH : JUMLAH KOS - KOS TETAP\
17 KOS PURATA :  JUMLAH KOS / BILANGAN OUTPUT
18 KOS SUT : PERUBAHAN JUMLAH KOS / PERUBAHAN OUTPUT
19 KOS SUT : PERUBAHAN KOS BERUBAH / PERUBAHAN OUTPUT
20 PERMINTAAN PASARAN : HASIL TAMBAH PERMINTAAN SETIAP INDIVIDU PADA
     TINGKAT HARGA TERTENTU
21 PENAWARAN PASARAN :  HASIL TAMBAH PENAWARAN SETIAP FIRMA PADA
    TINGKATT HARGA TERTENTU
22  BELANJAWAN NEGARA :  HASIL - PERBELANJAAN
23  IMBANGAN DAGANGAN :  JUMLAH NILAI EKSPORT NAMPAK -JUMLAH NILAI
       IMPORT NAMPAK
24  IMBANGAN AKAUN SEMASA :  IMBANGAN DAGANGAN + IMBANGAN
     PERKHIDMATAN + IMBANGAN PENDAPATAN + PINDAHAN BERSIH\]
25  PERTUKARAN ASING
      TUKAR RM KE MATAWANG ASING = BAHAGI
       TUKARMATA WANG ASING KE RM = DARAB

No comments: