Wednesday, December 5, 2012

ANALISA TOPIK PENTING DARI 2005-2011


Bab 1: pengenalan kepada Ekonomi

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Definisi







*
Masalah ekonomi



*
Masalah asas ekonomi






*
Jenis barang



Sistem ekonomi
SEK, SEPP
Islam
SEK,
SEPP
SEK, SEI
SEI

SEC
SEI



Bab 2:Pendapatan dan penggunaan pendapatan individu

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Pekerjaan




*
Jenis Pendapatan





*
Sumber pendapatan






*
Pendapatan bolehguna





Keperluan dan kehendak







*
Perbelanjaan penggunaan







*
Belanjawan peribadi





Tabungan, pinjaman dan pelaburan
Pel

Tab
Pel
Pinj


Pel


Bab 3: isirumah sebagai pengguna

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Definisi dan peranan Isi rumah





Hukum permintaan






*
Penentu permintaan



Keanjalan permintaan






Bab 4: Firma sebagai pengeluar

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Definisi dan peranan firma








Pengeluaran




*
Kos




Hukum penawaran







*
Penentu penawaran






Keanjalan penawaran




*



Bab 5: Pasaran

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Definisi pasaran








Pasaran barang



Pasaran faktor






*
Aliran pusingan





*



Bab 1: Wang, bank dan institusi kewangan bukan bank

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Wang




*
Bank pusat


*
Bank perdagangan





Bank Islam







*
IKBB







Bab 2: Kegiatan Ekonomi Negara

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Struktur ekonomi





(S3)
*
Masalah dan kesan  sektor utama





*
Faktor perubahan







*
Kesan perubahan







Hasil kerajaan




Perbelanjaan kerajaan





Tujuan belanjawan





*
Hutang negara



*
Hubungan Ekonomi Antarabangsa

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Perdagangan antarabangsa


*
Imbangan perdagangan dan pembayaran

*
Pertukaran asing






*

KPA


*
Kesan perubahan KPA




*
Kesan perubahan eksport dan import





*

CREDIT TO EN KHARTIKEYEN

1 comment:

Muhd Haniff said...

WAH!!TAK SIA-SIA saya baca!!ada yg kena!!! Terima KAsih!!